Kleinschalig wonen met logeeropvang 
 
 • Even voorstellen
  Wij zijn Ruud & Corrie Smit, allebei 50 jaar. Wij zijn een kleinschalig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking die de volwassen leeftijd hebben bereikt en een indicatie 4VG of hoger hebben.

  Corrie heeft al ruim 30 jaar ervaring met deze doelgroep en is Z-verpleegkundige, Ruud heeft een eigen onderhoudsbedrijf waar hij mee gaat stoppen. Ruud wil graag zijn tijd geven aan het ondersteunen en begeleiden van onze bewoners.

  Wij geloven in gewoon mee doen, op je eigen niveau en op je eigen tempo. Onze begeleiding en ondersteuning is dan ook gericht op ontwikkeling en/of behouden. Wij bieden wonen en werken/activiteiten op 1 locatie, in een huiselijke sfeer met alle facetten van het dagelijkse leven. Bij ons leiden de bewoners eigenlijk een normaal leven….. nou vooruit, met een beetje extra.

  Wij starten op met wonen vanuit onze eigen woning in Hallum vanaf juni 2016. Hier is plaats voor 2 bewoners. Onze woning is helaas niet rolstoelgeschikt. In een verder stadium willen wij over gaan naar een groter pand dat genoeg ruimte biedt voor 6 tot 8 bewoners. Bewoners en/of ouders/verzorgers kunnen zich nu al bij ons aanmelden voor wonen. Klik hier voor onze contactgegevens.

  Thuis Zijn! is onderdeel van Monodie Zorg
  Monodie Zorg werkt met een planning- en control-cyclus en een kwaliteitsmanagementsysteem met een intern auditsysteem, gekoppeld aan het ISO 9000-certificaat. Monodie Zorg biedt behandelsetting door behandelcoördinator.
   
  Logeren
  Logeren behoort ook tot de mogelijkheden, maar kan alleen met een PGB met de indicatie verblijfklasse 1,2 of 3. Logeren kan vanaf de leeftijd van 18 jaar. De logees hoeven alleen hun eigen kleding, tandenborstel en medicatie mee te nemen, de rest wordt verzorgd door ons. Wij vragen per etmaal een bedrag van € 225,-.
   
  Kernwaarden
  • Wonen op een mooie locatie
  • Zinvolle en gepaste daginvulling bieden
  • Enthousiaste medewerkers
  • Goede kwaliteit van zorg leverenWebdesign verzorgd door © Aksint